เด็กทะเล / ลิปิการ์ / moana


 รักจารใจ
Hot Guys, Hot Mind หล่อนี้...ที่หัวใจ
โดย เด็กทะเล
สำนักพิมพ์แจ่มใส
ราคา 249 บาท ลดเหลือ 199 บาท
สภาพหนังสือ : ใหม่-ไม่มีตำหนิ


ชื่อเรื่อง : โอบทะเลไว้ด้วยไอรัก
ความรู้สึกดี...ที่เรียกว่ารัีก ชุดพิเศษ
นักเขียน : เด็กทะเล
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส, 241 หน้า
ราคา : 159 บาท ลดเหลือ 115 บาท
สภาพหนังสือ : ใหม่-ไม่มีตำหนิ

ชื่อเรื่อง : รอยใจในแรมจันทร์
นักเขียน : ลิปิการ์ (เด็กทะเล)
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส, 174 หน้า
ราคา : 129 บาท ลดเหลือ 95 บาท
สภาพหนังสือ : ใหม่-ไม่มีตำหนิ


ชื่อเรื่อง : ดุจตะวันแห่งทิวา
นักเขียน : ลิปิการ์ (เด็กทะเล)
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส, 277 หน้า
ราคา : 179 บาท ลดเหลือ 130 บาท
สภาพหนังสือ : ใหม่-ไม่มีตำหนิ


ชื่อเรื่อง :  Miracle of Love... เรื่องอัศจรรย์วันแห่งรัก
นักเขียน : moana
ราคา : 159 บาท ลดเหลือ  115 บาท
สภาพหนังสือ : ไม่มีตำหนิ

ชื่อเรื่อง : ดวงใจอะนูบิส
นักเขียน : ลิปิการ์ (เด็กทะเล)
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส, 241 หน้า
ราคา : 159 บาท ลดเหลือ 115 บาท
สภาพหนังสือ : ใหม่-ไม่มีตำหนิ

  ชื่อเรื่อง : ทะเลนี้มีรัก
นักเขียน : เด็กทะเล
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส, 287 หน้า
ราคา : 179 บาท ลดเหลือ 130 บาท
สภาพหนังสือ : ใหม่-ไม่มีตำหนิ

 
ชื่อเรื่อง : ตามรักล่าหัวใจ
นักเขียน :  เด็กทะเล
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส, 362 หน้า
ราคา : 219 บาท ลดเหลือ 158 บาท
สภาพหนังสือ : ใหม่-ไม่มีตำหนิ

 
ชื่อเรื่อง : เพลงบุลลา
นักเขียน : เด็กทะเล
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส, 186 หน้า
ราคา : 149 บาท ลดเหลือ 105 บาท
สภาพหนังสือ : ใหม่-ไม่มีตำหนิ

ชื่อเรื่อง : เล่ห์ค้นรัก
นักเขียน : เด็กทะเล
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส, 265 หน้า
ราคา : 179 บาท ลดเหลือ 130 บาท
สภาพหนังสือ : ใหม่-ไม่มีตำหนิ